Etiket Hz. Musa

İlahi Adalet

Bir gün Hz. Musa (a.s.) Allah’a yalvararak İlahî adaletin tecellisini gözüyle görmek ister...